Takım Çalışması Neden Gereklidir?

tarafından
6
Takım Çalışması Neden Gereklidir?

Nedir?

Takım, ortak hedeflerde buluşmuş kimselerin bir araya gelişiyle oluşan gruplardır. Takım çalışması ise; aynı hedefler doğrultusunda iş yapacak insanlardan oluşturulmuş takımların üyelerinin, birlikte uyum halinde çalışmasıdır. Bu insanların ortak bir noktada buluşarak, aynı hedef doğrultusunda birlikte hareket etmesi takım çalışmasının özüdür. Yani takım çalışmasında esas olan hedeflerdir.

Takım Çalışması Neden Gereklidir?

Günümüzde birçok , etkinlik, organizasyon vs tarzında çalışmalar mevcuttur. Çalışmaların büyüklüğü ya da küçüklüğü doğrultusunda bu çalışmaların bünyesinde çalışması gereken insanlar vardır. Bu insanların ortak özelliği, aynı amaca hizmet etmeleridir. Ama burada ki asıl mevzu aynı amaca hizmet etmekten ziyade aynı amaca nasıl hizmet ettikleridir. En basitinden, antrenörün pek etkisinin bulunmadığı bir futbol takımında, herkesin o gün istediği pozisyonda oynamak istemesi büyük sorunlara sebep olur. Takım üyelerinin hepsi aynı amaca hizmet ederek karşı takıma gol atmayı hedefler. Fakat kalede durmaya pek aşina olmayan bir insanın kalede durması ya da orta sahada başarılı olmayan bir insanın canı istediği için orta sahada oynaması, takımı hedeflerine ulaştırmayacaktır. Bu yüzden tam bu kısımda takım çalışması gereklidir.

İyi bir takım yöneticisi altında koordine edilmiş takım üyeleri, ne yapacaklarını bilen kişiler olacağı için çalışmanın seyri olumlu etkilenecektir. İşlerin, kimin neyi iyi yapabileceğinin tespit edilerek dağıtılması da daha profesyonel işler ortaya koyacağı için takım yöneticisinin bu konuda yetkin biri olması gerekir.

Etkili Bir Takım Çalışması Nasıl Olmalıdır?

Etkili bir takım çalışması için takımın başında etkili bir takım yöneticisi olması şarttır. Bu etkili takım yöneticisi bakımından; zeki, sorun çözücü, vasıflı, sabırlı, çalışkan, yeni fikirlere açık kişiler olmalıdır. Takıma işleri doğru bir şekilde dağıtmalı ve süreç planlamasını iyi yapabilmelidir. Aksi takdirde bu, takım içinde karışıklıklara sebep olacağı için çalışmalar iyi sonuçlanmayacaktır. Ayrıca etkili bir takım yöneticisinin çalışanlarına karşı ilgili ve onların fikirlerine önem verir bir tutum sağlaması gerekmektedir.

Takım çalışanları; çalışkan, sabırlı, uyumlu, sorumluluk sahibi özelliklerine sahip kişiler olmalıdır. Takım yöneticisine saygı göstermeli ve kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmemelidir. Kendini ön plana çıkarmaya çalışan kişilerden oluşan bir takım işi, bir süre sonra rekabet haline dönüşecektir ve bireysellik ön plana çıkacağı için takım çalışması yavaşça ortadan kaybolacaktır. Bu da hem çalışma sürecine hem de çalışmanın hedeflerine ulaşmasına zarar verecektir.

Takım Çalışması Hangi Durumlarda Gerekli Değildir?

Her çalışma takım çalışmasını gerektirmez. Örneğin okulda öğrenciyken öğretmenin ders kitabından ödev olarak yapılmasını istediği etkinlik bireysel bir çalışma gerektirir. Ya da sınav anında yapılan sorular bireysel çalışma gerektirir. Böyle bir durumda takım çalışması yapıldığı takdirde bu çaba hoş karşılanmayarak kopya muamelesi görecektir. Bu nedenle takım çalışmasının her çalışmada kullanılmasının uygun olmadığı söylenebilir.