Takım Çalışması Nasıl Olmalı?

tarafından
6
Takım Çalışması Nasıl Olmalı?

Nedir?

Aynı amaçlar doğrultusunda, birden fazla kişinin bir araya gelerek oluşturmuş olduğu gruplara takım denir. Takım üyelerinin birlikte koordineli bir halde çalışması ise takım çalışmasıdır.

Takım Çalışması Nasıl Olmalı?

Öncelikle iyi bir takım çalışması için iyi bir yöneticisi liderliğinde seçilmiş takım üyelerinin; işlerini sorumlulukla yerine getirebilecek, çalışkan insanlar olması gerekmektedir. Bu kısımda yöneticisine büyük pay düşmektedir çünkü yöneticisi bu insanları bir araya getirecek kişidir. Bu kişileri kimlerden oluşturacağı önem taşımaktadır. Yönetici, üretken insanlarla yıkıcı takım üyelerini ayırt edebilmelidir. Bu, takımın daha uyumlu ve üretken olmasına fayda sağlar. Herkesin eşit derecede katkı sağlaması doğru bir çalışmasında olması gerekendir.

Takımı Oluşturan Bireyler Nasıl Olmalıdır?

*Ekip Yöneticisi: En belirleyici özelliklerin ekip yöneticisinde olması gerekmektedir. Ekip yöneticisinin her bakımdan yeterli kişiler olması sağlıklı bir takım çalışması ortamının oluşması için elzemdir. Kendi alanlarına özen göstererek, kendini eğitmiş olması ve liderlik özellikleri sergilemesi gerekmektedir. Agresif ve katı tutumlardan ziyade ekip çalışanlarına karşı nazik ve anlayışlı olmaya gayret etmelidir. Ama bu anlayışının suistimal edilip edilmediğinin farkında olmalı ve her şeye tolerans göstermemelidir. Ekip çalışanlarının söylediklerini dinlemeli ve düşüncelerine önem vermelidir. Ekibinde ki herkese saygı göstermelidir.

*Ekip Çalışanları: Bir takıma dahil olan herkesin takım olduğu bilincini fazlasıyla taşıması gerekir. Aksi takdirde bir kişinin bile bireysel olarak öne çıkması, takım ruhuna aykırı gelir ve diğer takım çalışanlarının arasındaki ahengi bozar. Bu nedenle bir takıma seçilecek kişilerin kişilik bakımından; bencil olmayan, saygılı, herhangi bir sıkıntı durumunda bu sıkıntıyı gizlice çözmeye çalışmadan takım arkadaşlarıyla paylaşan, takım arkadaşlarından birisinin bir sıkıntısı durumunda çıkar göz etmeden ona destek olmaya çalışan, sabırlı kişilerden seçilmesi gerekmektedir. Bu ilkelere aykırı davranan bir ekip çalışanına öncelikle takıma doğru bir şekilde kazandırılması için gayret gösterilmeli, çabalara yanıt vermiyorsa da ekipten uzaklaştırılmalıdır.

Takım Çalışması Ruhunu Zedeleyen Durumlar

Etkili bir yönetici tarafından idare edilmeyen bir takım çalışması, ekip çalışanları ne kadar başarılı olsa da bir yerde başarısızlığa uğrayacaktır. Bu nedenle ekibin başındaki yöneticinin, etkili yöneticilik özelliklerine sahip olması gerekmektedir. Etkili yönetici vasıflarına sahip olmayan bir yönetici, ekibinden gerekli saygıyı göremeyeceği için ekibin koordineli işleyişine engel olacaktır. Bu durum ise takım çalışması içinde ekip üyelerinin kendi yöntemleriyle çalışma isteğini arttırarak, bireysellik yaratacaktır ve takım çalışması hali ortadan kalkacaktır.

Ekip çalışanları içinde ise potansiyel sorun kaynağı ve sabotajcı kişiler olarak adlandırılan iki tehlikeli çalışan türü mevcuttur. Bunlar, üzerine çalışılan projenin aksamasına, zorlaşmasına, sabote edilmesine sebebiyet vermektedir. Hem diğer ekip çalışanları hem de ekip yöneticisi bu konuda dikkatli olmalı ve böyle kişilerin takım içinde ki tespiti halinde anında takımdan uzaklaştırılmalıdır.