Proje Yönetimi Nedir?

tarafından
11
Proje Yönetimi Nedir?

Nedir?

yönetimi; hizmete sunulmak üzere tasarlanan bir ürün veya yapının hedeflerine başarılı bir şekilde ulaşabilmesi için yürütülen çalışmalardır. Bu çalışmaların temelinde için ayrılmış olan bütçe, zaman ve kaynakları doğru bir şekilde yönetebilmek vardır.

Proje yönetimi, kişilerin projenin büyüklüğü doğrultusunda küçük veya büyük ekipler halinde bir araya gelerek yapılmaktadır. Bireysel bir proje yönetimi süreci oluşturmak mümkün değildir. Proje yönetimi çalışmasıdır.

Proje Yönetimi Nasıl Yapılır?

Projeler sınırlandırmaları olan çalışmalardır. Zamanı, maliyeti ve kaynakları sınırlıdır. Bu yüzden projeyi başarıya götürebilmek için projeye uygun sistematik çalışmanın kullanıldığı bir çalışma planı oluşturulmalıdır. Bu çalışma planına göre projenin başlangıcından sonuna kadar olan süreçte yapılması gereken işler bölünmelidir. Aksi takdirde ortaya bir karmaşa çıkar. Proje yönetimi burada devreye girer.

Oluşturulmaya karar verilen proje fikri bazı süreçlerden geçer. Bu süreçlerin sistemli ve sağlıklı bir şekilde geçirilmesi projenin hedeflerine başarıyla ulaşmasına sonuç verecektir. Başarılı bir proje yönetimi yapmak için, proje yönetim süreci ve proje paydaşları önemli yer tutar.

Proje Yönetimi Süreci

*Başlatma: Projenin ilk olarak şekillendiği yerdir. Proje fikrinin oluşması üzerine proje hakkında ortaya atılan fikirler bu aşamada ele alınır. Projeye verilecek isim, projeye uygun logo tasarlanması, projede çalışacak ekip çalışanları gibi projenin alt yapısını oluşturacak şeyler bu kısımda belirlenir.

*Planlama: Alt yapı oluşturulduktan sonra projenin hedefi, planlama sürecinde planlanır. Zaman, maliyet ve kaynakların kullanılmasında nasıl bir yol izleneceği belirlenir.

*Uygulama: Belirlenen hedeflerin hayata geçirildiği aşamadır. Planlama aşamasında yapılan planlar doğrultusunda harekete geçilir.

*İzleme ve Kontrol: Proje sürecinde projenin belirlenen hedefler doğrultusunda yürütülüp yürütülmediğinin takip ve kontrol edildiği aşamadır. Hedeflere başarılı bir şekilde ulaşabilmede bu süreç büyük önem taşır.

*Kapanış: Projenin planlama aşamasında belirlenen hedeflere başarılı bir biçimde ulaşıp, zamanında teslim edildiği aşamadır. Son aşamadır ve proje artık sonlanmış olur.

Proje Sürecinde Yer Alan Proje Paydaşları

Yönetim sürecinde yer alan başlatma sürecinde ekip çalışanlarının belirlenmesi vardır. Başarılı bir projenin altında başarılı ekip çalışanları yatar.

*Proje yöneticisi: Başarılı proje yöneticileri bakımından kendini geliştirmiş insanlardır. Projenin tüm sorumluluğunu üstlenir. Halkın arz talep dengesini tutmakla görevlidir. Projede çalışacak ekibi kurar. Projedeki riskleri belirler. İş paylaşımını diğer paydaşlar arasında paylaştırır. Gerekli araç gereçleri ve kaynakları ekip üyelerine sağlar. Gelişmeleri izleyerek, bir sorun halinde sorunu çözer. Ekip içindeki ilişkileri düzenler. Projenin belli standartlara göre yürütülmesini sağlar.

*Proje Sponsoru: Proje için gereken kaynakların ekip paydaşlarına sağlanması için maddi destek verir. Bir problem durumunda ek kaynak sağlamakla da görevlidir.

*Proje Ekibi: Farklı bölümlerden kişilerin bir araya geldiği bir ekiptir. Herkes kendi işini yaparken, halinde belirlenen hedefler doğrultusunda projeyi başarıya ulaştırmaya gayret ederler.