Proje Yönetimi Neden Gereklidir?

tarafından
9
Proje Yönetimi Neden Gereklidir?

Nedir?

Toplumun ihtiyaçları doğrultusunda ürün ya da hizmet vermeye yönelik tasarlanan çalışmalara denir. Projeler zaman, kaynak ve maliyet bakımından sınırlı çalışmalardır. Bu nedenle sistemli bir şekilde yönetilmediğinde başarısızlığa uğraması muhtemeldir.

Proje yönetimi ise tasarlanan projenin başından sonuna kadar, proje için belirlenen hedefler doğrultusunda zaman, maliyet ve kaynakların doğru kullanımını planlayarak proje sürecinin başarılı bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Proje yönetimi 5 basamaklı bir süreçten oluşmaktadır. Bu basamaklar; başlatma, planlama, uygulama, izleme-kontrol ve kapanıştır. Her basamak büyük önem taşır. Başlatma aşaması proje fikirlerinin ilk oluşmaya başladığı aşamadır. Oluşturulan proje için belirlenmesi gereken hedefler ise planlama basamağında belirlenir ve hedefler doğrultusunda zaman, maliyet ve kaynak planlaması için takvim oluşturulur. Uygulama aşamasında ise bu hedefler somut bir halde hayata geçirilir. İzleme-takip basamağında, uygulama süreci boyunca proje kontrol edilir ve hedefler doğrultusunda başarılı bir şekilde ilerleyip ilerlemediğine bakılır. Kapanışta ise belirlenen zaman dolmadan proje teslim edilmelidir.

Proje Yönetiminde Kimler Rol Oynar?

Proje yönetimi içinde birden fazla iş barındırdığı için bu süreçte projenin küçüklüğü ya da büyüklüğü ile orantılı olarak küçük veya büyük ekipler kurulmaktadır. Bu ekiplerin başında bir proje yöneticisi bulunur. Proje yöneticisi, projenin tüm sorumluluğunu almakla görevlidir. yönüyle bakıldığında bu yöneticiler genel anlamda vasıflı insanlardır. Toplumun ihtiyaçlarına göre arz talep dengesini oluşturması, bir sorun halinde sorunu çözebilmesi, proje için gerekli kaynakları ve maliyet doğrultusunda gereken bütçeyi temin etmesi gibi görevleri bulunmaktadır. Proje için gerekli kaynak ve bütçeyi proje yöneticisine sağlayan ise proje sponsorudur. Proje sponsoru, projeyi maddi açıdan her türlü destekler. Geriye kalanlar ise proje paydaşlarıdır. Proje paydaşları, farklı alanlarda uzmanlaşmış kişilerin bir araya gelerek kurdukları ekibe denmektedir. Proje, gerektirdiği uzmanlığa göre bölünerek paydaşlara dağıtılır ve böylece daha profesyonel bir çalışma yapılmış olur.

Proje Yönetimi Neden Gereklidir?

Projelerin zaman, kaynak ve maliyet bakımından sınırlı olması proje sürecini sıkıntıya sokmaktadır. Bu sebeple proje yönetimi ile projenin bölümlere ayrılarak, bünyesinde çalışan ekiplere gerektirdiği uzmanlıklar doğrultusunda dağıtılması hem bu sürecin daha akıcı ve sistemli hem de daha profesyonel olmasını sağlamaktadır. Ayrıca proje yöneticisi tarafından akıllıca ve doğru bir şekilde hazırlanmış olan zaman takvimi de bu sürecin doğru değerlendirilmesine yardımcı olur. Bu nedenle bir projenin başarılı bir proje yönetimi ile yönetilmesi, projenin başarıyla hedeflerine ulaşabilmesi için gereklidir.

Proje Yönetiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Proje yönetimi sürecinde bulunan her basamak önemlidir. Özellikle uygulama ve izleme-kontrol basamaklarında, planlama basamağında belirlenen hedeflerin düzgün şekilde işlemesi gerektiği için bu basamaklarda oldukça dikkatli olunmalıdır. Ayrıca proje yöneticisi, proje paydaşları ve proje sponsoru ne kadar başarılı kişilerden oluşursa proje de o kadar başarılı olacaktır.