Fransız Devrimi (İhtilali 1789-1799)

tarafından
14
Fransız Devrimi (İhtilali 1789-1799)

FRANSIZ DEVRİMİ (İHTİLALİ 1789-1799)

1789 yılında başlayıp 1799 yılında biten Yeni çağı bitirip yakın çağı başlatan olay olarak bilinir. Fransız Devriminin sembolü Bastille Hapishane baskınıdır ve Fransız Devriminin başlangıç olayıdır. Paris’te bulunan ortaçağ kalesi Bastille monarşik otoriteyi temsil etmekteydi. O dönemde hapishane olarak kullanılan Bastille kalesi baskınının en önemli sebebi tutukluların büyük çoğunluğunun düşünce suçlusu olmasıydı. Devrimin sebebi ise soylu ve din adamlarının vergi vermemesi ve lüks yaşam tarzlarıydı. Rönesans etkisi ve Amerika’daki kolonilerin İngiltere’ye karşı ayaklanması alt tabakadaki insanların çocuklarını üniversiteye yollayarak güzel bir gelecek kurmaya başlaması ve en önemlisi kitap okuma oranında ciddi bir artış ile insanların bilinçlenmesidir. İnsanların din yönetimi ve baskısı ile yönetilmeyi reddetmesiyle laikliğe geçilmiştir. Fransız halkının hızlı bir biçimde değişmesini sağlayan aydınlanma filozoflarının da büyük bir etkisi olmuştur. Hepimizin bildiği ‘Ekmek yoksa pasta yesinler.’ sözünü de 1789 yılından kraliçe Marie Antoinette söylemiştir. gerçekleştirildikten sonra bunun etkilerinin günümüze kadar devam ettiğini söylemek mümkündür. Devrim sonunda doğan milliyetçilik ve hürriyet fikirlerinin Osmanlı üzerinde de olumlu ve olumsuz etkileri oldu.

Fransız İhtilalinden sonra Osmanlı’da demokratikleşme hareketi başladı lakin milliyetçilik ve hürriyet akımının etkisiyle çok uluslu olan Osmanlı’da ki gayrimüslüm halklar 19.yy’da ayaklanmalar başlattı ve koca imparatorluk çökmeye başladı.