Eskiden Teknoloji Nasıldı?

tarafından
19
Eskiden Teknoloji Nasıldı?

genel anlamda insanların doğal kaynakları en ideal şekilde kullanmalarını sağlamaktır. Peki eskiden nasıldı? insanlık tarihinin başlangıcından beri gelişen ve her geçen sene üzerine konarak devam eden bir süreçtir. Teknolojik süreç dünyada yaşayan ve yaşamış olan bütün insanların katkılarıyla gelişme göstermiştir. Günümüzde dahi her geçen gün gelişen ve değişen teknolojinin ileride nasıl olacağına dair çeşitli görüşler vardır.

Eskiden Teknoloji Nasıldı?

Teknoloji ilk zamanlarda insanların avlanması ve barınması gerek temel gereksinimler için geliştirilmiştir. Göçebe yaşayan bu insan toplulukları tarımın keşfinden sonra tarım aletlerine yönelik teknoloji gelişme göstermiştir. Teknolojinin gelişmesi şehirlerin kurulması için kullanılmış ve geliştirilmiştir. Daha sonra diğer topluluklar ile gelişen ilişkilerde ve savaşlarda teknolojinin gelişimi hız kazanmıştır. Savaşın teknolojiyi daha çok geliştirdiğini gösteren bu durum ilerleyen zamanlarda da görülmüştür. Devletlerin oluşması ile teknolojinin devletle ile destek görmesi teknolojiye ivme kazandırmıştır. İmparatorluklar döneminden sonra başlayan sanayi devrimi ile teknoloji daha da ilerlemiştir. Ancak sanayi devrimi teknolojisi ile arasındaki fark, sanayi devrimi ile günümüz teknolojileri arasındaki farktan daha azdır. Yani son beş yüz yıl içindeki bu gelişim hiçbir zaman ivmelenmeyen bir gelişimdir.

Son Yüzyıllarda Teknoloji Neden Bu Kadar Gelişmiştir?

Son yüzyıllardaki bu gelişim çeşitli komplo teorilerine maruz kalmıştır. Amerika kıtasının keşfinden sonra hızlanmasının geçerli bir sebebinin olup olmadığı hala bilinmese de bu paralellik oldukça gariptir. Son yüzyıllarda teknolojinin bu denli hızlı gelişmesi dünyanın küreselleşmesi ile ilgilidir. Daha önce bilimi daha az kişinin yapmasına karşın özellikle iletişimin gelişmesiyle bilim adamlarının iletişim haline geçmesi bu ivmeye hız kazandırmıştır.

Ayrıca daha önce belirttiğimiz gibi savaşların teknolojiyi geliştirmesi etkili olabilir. Son yüzyıllarda iki dünya savaşının gerçekleştiği ve savaş esnasında teknolojinin geliştiği gözle görülebilir bir gerçektir. İkinci dünya savaşı sonrasında çıkan soğuk savaş nedeniyle hem ABD’nin hem de Sovyet’lerin elinde oldukça teknolojik aletlerin çıkması da bu teoriyi güçlendirmektedir. Ancak günümüzde savaş ortamı kısmen kesilmiş olsa da teknolojinin gelişmesi internetin yaygınlaşması ile paralellik göstermiştir. Günümüzde hiçbir teknolojik alet sadece tek bir ülkeye ait olmayıp birçok ülke ile ortak yapılmıştır.