Depresyona Mı Giriyorum Belirtileri Nelerdir

tarafından
31
Depresyona Mı Giriyorum Belirtileri Nelerdir

, günümüzde çok yaygın olarak görülmekle beraber, yaşanan birçok akut stres durumlarında insanların sıklıkla yanılgıya düştükleri bir hastalıktır. Normal yaşam koşullarının getirdiği sıkıntılar nedeniyle yaşanan akut stres, isteksizlik ve ümitsizlik duygularının olduğu kanaatine varılmamalıdır. Ancak günümüzde insanlar bir problemle karşılaştıklarında bu durumu yaşadıkları karamsarlık duyguları nedeniyle depresyonda oldukları yönünde yorumlamaktadır. tanısını konması için bazı kriterlerin bulunması gerekir. ciddi bir psikolojik rahatsızlıktır.

Depresyon nedir? Çeşitleri nelerdir?

Majör depresyon, majör depresif bozukluk ya da klinik depresyon, kişinin işlevselliğini önemli ölçüde bozan, yoğun karamsarlık ve isteksizlik duygularının olduğu, rahatsız edecek derecede üzüntü hali yaşadığı bir duygu durum bozukluğudur.

Depresyonun belirtileri nelerdir?

Depresyon kişinin davranışlarında, düşüncelerinde ve yaşamında ciddi yıkıcı etkileri olabilen bir rahatsızlıktır. İştahta azalma, karamsarlık, isteksizlik duyguları, depersonalize olma, uyku bozuklukları, değersizlik hissi, unutkanlık, kadınlarda regl döngüsünde düzensizlik, zevk almada azalma ya da hiçbir şeyden zevk alamama, kararsızlık ve değersizlik gibi belirtilerin son iki haftadır artarak sürmesiyle kişinin yaşamsal işlevlerini bozması durumu depresyonun tipik belirtileridir. Depresyondaki kişinin ailesiyle ve çevresiyle ilişkileri bozulur, iş kaybı yaşayabilir ve ekonomik zararlara uğrayabilir. Zevk ve ilgi kaybı ile işlevselliğin bozulması belirtileri tanı konabilmesi için şarttır. Diğer belirtilerin en az beş tanesi bulunmalıdır.

Depresyon hastalarında ölüm ve intihar düşünceleri oldukça yoğundur. Bu nedenle dikkate alınması ve tedavi sürecinin başlatılması gerekir. Tedavi sürecinde kullanılan ilaçlar hastanın iyileşme motivasyonuna bağlı olarak hızlı bir şekilde kişinin yaşam kalitesini artıracaktır. Bununla beraber özellikle bilişsel davranışçı terapilerle hasta tedavi sürecinden oldukça yarar sağlar.

Depresyon tıbbi bir tanıdır.
Günlük hayatta sık kullandığımız bu kelime çoğunlukla bir uyum bozukluğuna ya da depresif bir sürece işaret eder. Bu durumu klinik depresyonla karıştırmamak gerekir. Depresif ruh hali, sinirli, isteksiz, üzgün, tembel ve yorgun bir kişiyi tanımlarken klinik depresyon bu belirtilerin ve daha fazlasının daha yoğun, sürekli ve kişinin işlevselliğini bozacak şekilde olmasıyla karakterizedir.

Depresyon şüphesi olan kişilerin psikiyatri uzmanlarına başvurmaları gerekir. Bazı ağır vakalarda hastada isteksizlik olması nedeniyle aileler tedavi için yönlendirici olmalıdırlar. Ailenin ve sosyal çevrenin bu süreçte desteği oldukça önemlidir. Son zamanlarda depresyon konusunda en çok yapılan hata, hastalık adına kesin tanı koyulmadan kişiler tarafından antidepresan ilaçlara başlanılmasıdır.